Videoanalýzy obrazu

Analýzy obrazu

Zejména z důvodu zvýšení efektivity kamerových systémů je v posledních letech trendem kamery vybavovat inteligentními algoritmy pro analýzu obrazu v reálném čase. Cílem je snížení zátěže lidské obsluhy, upozorňování pouze na důležité události, snížení množství záznamů a v neposlední řadě významné zrychlení vyhledávání konkrétních záznamů.

Detekce a rozpoznávání obličejů

Vybrané IP kamery Provision dokáží v obraze detekovat lidskou tvář a odeslat obrázek do připojeného NVR k další analýze. NVR pak dokáže obličej analyzovat a porovnat s databází uložených tváří. Podle výsledku porovnání (známá/neznámá osoba, konkrétní člověk atd) dokáže systém na základě nastavení automaticky reagovat.

IP kamery s podporou funkce Detekce obličejů

Chráněná oblast

Analýza Chráněná oblast umožňuje v obraze definovat až čtyři virtuální oblasti a vyhlásit poplach v případě jejich narušení. Tato analýza nedokáže rozlišit mezi osobou a dalšími typy objektů.

IP kamery s podporou funkce Chráněná oblast

Překročení čáry

Díky funkci Překročení čáry je možné určit až čtyři virtuální čáry v obraze a reagovat v případě jejich překročení. Lze nastavit sledování překročení čáry jen v určitém směru.

IP kamery s podporou funkce Překročení čáry

Sabotáž kamery

Jedná se vlastně o celou sadu analýz, jejichž cílem je odhalení útoku na kameru. IP kamera vybavená touto funkcí tedy dokáže rozpoznat, že byla otočena jinam, zakryta nebo došlo k rozostření objektivu.

IP kamery s podporou funkce Detekce sabotáže kamery

Sledování objektů

Funkce Sledování objektů může pracovat ve dvou režimech - hlídat, zda objekt z vymezené oblasti zmizel, či do ní naopak přibyl. Typickým využitím je tedy detekce krádeže určených objektů (např. v galerii, muzeu atd), nebo naopak detekce odložených či zapomenutých předmětů (např. výbušnin).

IP kamery s podporou analýzy Sledování objektů

Počítání osob

Umožňuje kameře počítat osoby, které vstoupily nebo naopak opustily nastavenou oblast. Při konfiguraci lze nastavit limit počtu příchozích, odchozích či aktuálně přítomných lidí a reakci systému na dosažení tohoto limitu. Počítadlo lze automaticky resetovat denně, týdně nebo měsíčně.

IP kamery s podporou Počítání osob

Detekce tvorby davu

Tento typ video analýzy dokáže v nastavené oblasti detekovat srocování většího množství osob a v závislosti na nastavení reagovat.

IP kamery s funkcí Detekce tvorby davu

Vstup osoby

Dokáže rozpoznat v celém záběru kamery pohyb osob a vyloučit falešné poplachy způsobené například pohybem vozidel, stínů, větví stromů a podobně.

IP kamery s analýzou Vstup osoby